Miroslav Holba
Josefy Kolářové 24
České Budějovice